Điều kiện vé

Quý khách nên tham khảo bảng Điều kiện vé các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air để phục vụ cho việc đi lại bằng máy bay luôn được thuận tiện. Ngoài ra với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ nhân viên DatveNhanh.vn luôn đảm bảo cho quý khách giá cả hợp lý nhất.

Điều kiện vé Vietnam Airlines: 40.000/vé

Loại giá vé  Hạng vé
Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Dừng
Hệ số cộng
Thương gia
J,C Miễn phí Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn tết nguyên đán : 600.000 VNĐ

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ

12 tháng 2.00/dặm
Phổ thông
linh hoạt
M Miễn phí

Trừ giai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ

12 tháng 1.00/dặm
Tiết kiệm
linh hoạt
K,L,Q,N Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

12 tháng K,L,Q:0.75/dặm

N:0,25/dặm

Tiết kiệm R Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

12 tháng 0,25/dặm
Siêu
tiết kiệm
U,E,P, A, G Không cho phép Không cho phép Không cho phép 12 tháng Không cộng dặm

Điều kiện vé Vietjet Air:

 Điều kiện  Skyboss   Eco  Promo
Thay đổi tên Hành Khách  Miễn phí 520.000 VND  Không được phép
Thay đổi chuyến bay  Miễn phí + thu chênh lệch giá vé 450.000 VND + thu chênh lệch giá vé  Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Thay đổi ngày bay  Miễn phí + thu chênh lệch giá vé 450.000 VND + thu chênh lệch giá vé  Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Thay đổi chặng bay  Miễn phí 450.000 VND + thu chênh lệch giá vé  Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Điều kiện thay đổi  Đến 48h sau khi khởi hành Trước khi khởi hành 3h  Trước khi khởi hành 3h
Bảo lưu vé  90 ngày  Không được phép  Không được phép
Hoàn vé  Không được phép  Không được phép  Không được phép
Hành lý xách tay  07 Kg  07 Kg  07 Kg
Hành lý ký gửi  30 Kg Phải mua thêm  Phải mua thêm

Điều kiện vé Pacific Airlines:

Pacific Airlines quy định mức phí hiện hành là 400.000 VND cho một lần thay đổi tên hành khách hoặc hành trình cộng với chênh lệch giá vé ở thời điểm hiện tại.

 

Loại giá

Thêm gói dịch vụ

Loại giá

Thêm gói dịch vụ
  Starter Plus Max Business Business Max
Hành lý xách tay 7 Kg 7 Kg 7 Kg 7 Kg 7 Kg
Hành lý ký gửi Phải mua thêm Phải mua thêm Phải mua thêm 30 Kg 30 Kg
Hoàn vé Không được phép Không được phép Thu phí Không được phép Thu phí
Thay đổi hành trình Không được phép Không được phép Thu phí Thu phí Thu phí
Đổi tên hành khách Thu phí Được phép Được phép Được phép Được phép
Thay đổi ngày/giờ bay Thu phí Được phép Được phép Được phép Được phép
Thời gian thay đổi tên và chuyến bay Trước 2h so với giờ khởi hành dự kiến Đến hết ngày khởi hành dự kiến