Thêm ghế trống, bay an toàn cùng Vietnam Airlines

– Khách mua vé hạng Phổ thông linh hoạt được tặng 01 chỗ trống bên cạnh MIỄN PHÍ và được ưu đãi mua chỗ trống thứ 2 với mức giá 150.000 VND (giá đã bao gồm VAT).- Khách mua vé hạng Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm được ưu đãi mua thêm 01 chỗ trống bên cạnh với mức giá 150.000VNĐ (giá đã bao gồm VAT)Thời gian mua vé: Từ nay đến 31/05/2021Áp dụng cho toàn bộ hành trình nội địa của Vietnam Airlines** Lưu ý : Thời gian bay: Từ nay đến 15/06/2021.Áp dụng cho toàn bộ hành trình nội địa của Vietnam Airlines.

– Khách mua vé hạng Phổ thông linh hoạt được tặng 01 chỗ trống bên cạnh MIỄN PHÍ và được ưu đãi mua chỗ trống thứ 2 với mức giá 150.000 VND (giá đã bao gồm VAT).- Khách mua vé hạng Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm được ưu đãi mua thêm 01 chỗ trống bên cạnh với mức giá 150.000VNĐ (giá đã bao gồm VAT)Thời gian mua vé: Từ nay đến 31/05/2021Áp dụng cho toàn bộ hành trình nội địa của Vietnam Airlines** Lưu ý : Thời gian bay: Từ nay đến 15/06/2021.Áp dụng cho toàn bộ hành trình nội địa của Vietnam Airlines.

– Khách mua vé hạng Phổ thông linh hoạt được tặng 01 chỗ trống bên cạnh MIỄN PHÍ và được ưu đãi mua chỗ trống thứ 2 với mức giá 150.000 VND (giá đã bao gồm VAT).- Khách mua vé hạng Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm được ưu đãi mua thêm 01 chỗ trống bên cạnh với mức giá 150.000VNĐ (giá đã bao gồm VAT)Thời gian mua vé: Từ nay đến 31/05/2021Áp dụng cho toàn bộ hành trình nội địa của Vietnam Airlines** Lưu ý : Thời gian bay: Từ nay đến 15/06/2021.Áp dụng cho toàn bộ hành trình nội địa của Vietnam Airlines.

– Khách mua vé hạng Phổ thông linh hoạt được tặng 01 chỗ trống bên cạnh MIỄN PHÍ và được ưu đãi mua chỗ trống thứ 2 với mức giá 150.000 VND (giá đã bao gồm VAT).- Khách mua vé hạng Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm được ưu đãi mua thêm 01 chỗ trống bên cạnh với mức giá 150.000VNĐ (giá đã bao gồm VAT)Thời gian mua vé: Từ nay đến 31/05/2021Áp dụng cho toàn bộ hành trình nội địa của Vietnam Airlines** Lưu ý : Thời gian bay: Từ nay đến 15/06/2021.Áp dụng cho toàn bộ hành trình nội địa của Vietnam Airlines.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *